PXL Appwel is een initiatief van Hogeschool PXL en wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

Appwel, voel jij je wel?

Appwel, hoe zit jij in je vel?

Appwel, zit je goed in je vel?

Appwel, beter in je vel?

Een APP die het schoolwelbevinden van leerlingen meet en opvolgt.

PXL Appwel is een ideaal hulpmiddel voor scholen om het schoolwelbevinden van leerlingen systematisch op te volgen. Het is een app om het welbevinden van leerlingen te meten en te verhogen. Door in te spelen op de huidige technologie en een snelle, laagdrempelige aanpak van de uitdagingen hoopt Appwel het verschil te kunnen maken voor ELKE leerling! Leerlingen met een laag welbevinden geven aan dat een specifieke hulpvraag uiten via Appwel de stap naar hulp vragen kleiner maakt.

 • PXL Appwel is gratis beschikbaar voor alle Vlaamse lagere en secundaire scholen.
 • De school krijgt snel een genuanceerd beeld van het welbevinden van hun leerlingen via een online vragenlijst die ingevuld wordt door de leerlingen.
 • Vragenlijst met vier deelconstructen van schoolwelbevinden zoals ook geformuleerd door de Vlaamse onderwijsinspectie.
 • Naast het meetinstrument is er ook een toolkit voor leerlingbegeleiders/zorgleerkrachten waarop ze hun begeleiding kunnen enten.

Waarom PXL Appwel gebruiken?

Schoolwelbevinden zou één van de prioriteiten van elke school moeten zijn. Het is namelijk een onmisbare voorwaarde om te kunnen leren. Het is dus een absolute noodzaak om het schoolwelbevinden van leerlingen te monitoren en te stimuleren. De onzekerheid en angst waar kinderen en jongeren vandaag de dag mee geconfronteerd worden, maakt dat het voor hen bijzonder moeilijk is om het hoofd mentaal boven water te houden.

In 2018 startten we met een kleinschalig project met hogeschool PXL, in december 2020 rolden we Appwel Vlaanderenbreed uit en in 2023 is er een opstart voor lager onderwijs.

In september 2022 startte een grootschalige samenwerking met de Vlaamse overheid en Fonds GavoorGeluk om op die manier nog veel meer scholen te bereiken en voor nog meer leerlingen het verschil te kunnen maken.

Van start gaan

Voor wie is het?


Ik ben een

professional

 • Elke Vlaamse lagere of secundaire school kan instappen in PXL Appwel.
 • Online vorming voor leerlingbegeleiders/zorgleerkrachten over de werking van PXL Appwel na inschrijving.
 • Na een GDPR- toestemming kunnen de leerlingen de app installeren op hun smartphone of tablet. De leerlingen kunnen de vragenlijst ook invullen in de webbased versie op een pc, laptop of tablet.
 • Er zijn minimum twee en maximum vijf meetmomenten (die de school zelf flexibel kan plannen) waarop het schoolwelbevinden gemeten wordt via de app of de webbased versie.
 • De leerlingbegeleider/zorgleerkracht krijgt toegang tot de geanalyseerde data via het PXL Appwel-dashboard.
Getuigenis leerlingbegeleiders
Ik ben een

leerling

 • Je kan de app PXL Appwel gratis en veilig downloaden op je smartphone of tablet (IOS/ Android). of je gebruikt de vragenlijst in de webbased versie op een pc, laptop of tablet.
 • Na het ondertekenen van een toestemmingsformulier, dat je verkrijgt via je school, kan je met een unieke activatiecode of je Smartschoolgegevens (indien de school hiervoor kiest) inloggen.
 • Via het menu van Appwel zie je de vragenlijst, je persoonlijk profiel, een overzicht van je antwoorden en een knop met veel voorkomende vragen.
Getuigenis leerlingen
Ik ben een

ouder

 • De app is gratis, volledig veilig en werkt op elke smartphone of tablet. De vragenlijst kan ook ingevuld worden in de webbased versie op een pc, laptop of tablet.
 • We meten het schoolwelbevinden van uw kind via een online vragenlijst.
 • Indien u dit wenst, zal de leerlingbegeleider/zorgleerkracht helpen om het welbevinden te verhogen.
 • De leerlingbegeleider/zorgleerkracht gaat vertrouwelijk om met de antwoorden.
 • Het is vanzelfsprekend dat we niet aan de slag gaan met de app zonder uw toestemming.
 • Voor dit onderzoek werd er een gunstig advies verkregen van de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie van UHasselt. Meer informatie hierover kan steeds verkregen worden via de onderzoekers: info@appwel.be
 • De volledige privacy policy kan u raadplegen via de knop 'support'.

Hoe werkt het?

Elke Vlaamse school voor lager en secundair onderwijs kan instappen in PXL Appwel door het invullen van het ‘van start gaan’-formulier. De leerlingbegeleiders/zorgleerkrachten van iedere school worden opgeleid via een online vorming.

Na een GDPR- toestemming kunnen de leerlingen de app installeren op hun smartphone of tablet. Ze kunnen de vragenlijst ook invullen in de webbased-versie op een pc, laptop of tablet.

Via een online vragenlijst in de app wordt het individueel schoolwelbevinden van de leerlingen twee tot vijf keer per schooljaar gemeten worden. De leerlingbegeleider/zorgleerkracht krijgt toegang tot de geanalyseerde data via het PXL Appwel-dashboard.Appwel gebruiken Meer informatie
De wetenschappelijke basis van dit instrument zit goed. Tegelijk is PXL Appwel praktisch hanteerbaar en gebruiksvriendelijk voor leerlingen en informatief voor scholen. Ook wetenschappelijk kan het instrument nog relevante inzichten bieden over het dynamische karakter van welbevinden doorheen het schooljaar en schoolloopbanen, evenals hernieuwde inzichten over de samenhang met studenten scores. Benieuwd naar het vervolg... Prof. Dr. Katrien Struyven UHasselt
Een veilig pedagogisch klimaat met aandacht voor een positief zelfbeeld, welbevinden en betrokkenheid laat leerlingen diepgaander leren, vertonen meer inzet en gaan gemotiveerder uit zichzelf aan de slag. Met betere leerresultaten op lange termijn. Christel Moors, directeur GO! Atheneum Bree
Weet jouw school hoe je je voelt? De mijne wel want Ik heb het ge-appt, en dat deed me "wel" goed. Carine Stans, leerlingbegeleider Middenschool H. Hartinstituut Bree
Met PXL Appwel is het mogelijk geworden om op een laagdrempelige manier álle leerlingen te horen over hun welbevinden. Dat de resultaten digitaal verwerkt worden en dus quasi onmiddellijk bij de leerlingenbegeleiders terechtkomen, zorgt voor een snelle en adequate opvolging. PXL Appwel is een professioneel ontwikkelde app die de juiste vragen stelt en makkelijk is in gebruik voor leerlingen. We kijken alvast uit naar de versie voor de derde graad. Joris Verboven, directeur Spectrumcollege Lummen
PXL Appwel is een krachtige applicatie op maat van de leerling, waarbij we hun welbevinden op leerlingniveau, klasniveau en schoolniveau kunnen opvolgen. Een schat van informatie, niet alleen op beleidsmatig vlak, maar ook dagdagelijks voor onze zorgcoaches die de leerlingen opvolgen. De gebruiksvriendelijkheid en gerichte feedback maken het gebruik ervan eens zo laagdrempelig. Rembert Henderix, directeur Hast Katholiek Onderwijs Hasselt
We kozen en blijven kiezen voor PXL Appwel omdat we er ons maar al te zeer van bewust zijn dat een kind niet tot leren komt als het zich niet goed voelt. We zetten op school sterk in op het welbevinden en PXL Appwel geeft ons een extra kanaal om mee dat welbevinden in kaart te brengen. Nia Ponsaerts, leerlingbegeleider PTS Maasmechelen
PXL Appwel is een kans om te groeien
voor de leerling én de school. Els Peeters, leerlingbegeleider Sint-Martinusscholen Herk- de- Stad
PXL Appwel is voor onze school een handige tool om het welbevinden van leerlingen in kaart te brengen. We gebruiken deze bevraging als aanvulling op andere acties in onze school om zo meer aandacht te hebben voor het thema welbevinden. Sofie Bylois, pedagogisch directeur junior Atlas College Genk
Als leerling van Hast kan ik door PXL Appwel makkelijk aangeven wat goed en minder goed loopt voor mij. De app is gemakkelijk in gebruik, en ik vind het fijn dat de school mijn mening wil horen en oog heeft voor ons welbevinden, zeker nu bij corona en afstandsonderwijs. Leerling Hast Katholiek Onderwijs Hasselt