PXL Appwel is een initiatief van Hogeschool PXL

Help & Support

Kunnen alle scholen instappen?

Ja. Appwel wordt gratis aangeboden aan alle Nederlandstalige secundaire scholen. Hogeschool PXL wenst hiermee te reageren op de specifieke uitdagingen met betrekking tot het welbevinden van leerlingen. Appwel biedt een oplossing voor scholen om het welbevinden systematisch te monitoren en aan te pakken waar nodig.

Vanaf september 2023 rollen we Appwel ook uit voor basisscholen. Geïnteresseerde scholen kunnen zich al inschrijven via het ‘van start gaan’-formulier.

Kunnen alle leerlingen meedoen?

Alle leerlingen van het regulier Vlaams secundair onderwijs kunnen deelnemen. We vergeten de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zeker niet. Indien de leerlingen talig sterk genoeg zijn om de vragen te begrijpen en te beantwoorden, kunnen ook scholen voor buitengewoon onderwijs deelnemen. We werken aan een versie van de vragenlijst om het volledige buitengewoon secundair onderwijs mee te nemen in Appwel.

Leerlingen uit het basisonderwijs kunnen starten vanaf september 2023.

Hoe kan ik mijn school registreren?

Je kan jouw school registreren via dit inschrijvingsformulier: ‘ik wil deelnemen’.

Is de app in orde met de privacywetgeving?

Ja, de app is volledig in orde met de privacywetgeving GDPR. We ontvingen een positief advies van de sociaal-maatschappelijke ethische commissie van de Universiteit Hasselt. Als de school zich aanmeldt, is de eerste stap dat de ouders/de leerlingen expliciet toestemming moeten verlenen voor het gebruik van de app. De leerlingen loggen in met een unieke code waarmee hun gegevens beveiligd worden.

De resultaten komen binnen op een beveiligd dashboard waarvan enkel de directie en de leerlingbegeleiders een gepersonaliseerd account krijgen.

Kan een school voor buitengewoon onderwijs ook instappen?

Ja, een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan ook instappen. Je kan als school zelf inschatten of jouw leerlingen taalvaardig genoeg zijn om de 40 meerkeuzevragen te begrijpen en in te vullen. De vragenlijst werd talig getest bij leerlingen uit diverse studierichtingen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Als je specifieke vragen hebt over de doelgroep van jouw school, neem dan zeker contact met ons op.