PXL Appwel is een initiatief van Hogeschool PXL en wordt gesteund door de Vlaamse overheid.

Help & Support

Kunnen alle scholen instappen?

Ja. Appwel wordt gratis aangeboden aan alle Nederlandstalige lagere en secundaire scholen. Hogeschool PXL wenst hiermee te reageren op de specifieke uitdagingen met betrekking tot het welbevinden van leerlingen. Appwel biedt een oplossing voor scholen om het welbevinden systematisch te monitoren en aan te pakken waar nodig.

Geïnteresseerde scholen kunnen zich al inschrijven via het ‘van start gaan’-formulier.

Kunnen alle leerlingen meedoen?

Alle leerlingen van het regulier Vlaams lager en secundair onderwijs kunnen deelnemen. We vergeten de leerlingen uit het buitengewoon onderwijs zeker niet. Er is voorleessoftware voorzien in de vragenlijst zodat ook jongere leerlingen of leerlingen die talig wat meer ondersteuning nodig hebben, kunnen deelnemen. Voor anderstalige leerlingen bestaat er ook de mogelijkheid om de vragenlijst in het Frans, Engels, Arabisch of Turks af te leggen.

Hoe kan ik mijn school registreren?

Je kan jouw school registreren via dit inschrijvingsformulier: ‘ik wil deelnemen’.

Is de app in orde met de privacywetgeving?

Ja, Appwel is volledig in orde met de privacywetgeving GDPR. We ontvingen een positief advies van de sociaal-maatschappelijke ethische commissie van de Universiteit Hasselt. Als de school zich aanmeldt, is de eerste stap dat de ouders/de leerlingen expliciet toestemming moeten verlenen voor het gebruik van Appwel. De leerlingen loggen in met een unieke code waarmee hun gegevens beveiligd worden of met hun Smartschoolgegevens indien de school hiervoor kiest.

De resultaten komen binnen op een beveiligd dashboard waarvan enkel de directie en de leerlingbegeleiders/zorgleerkrachten een gepersonaliseerd account krijgen.

Lees hier onze privacy policy.
Kan een school voor buitengewoon onderwijs ook instappen?

Ja, een school voor buitengewoon secundair onderwijs kan ook instappen. Je kan als school zelf inschatten of jouw leerlingen taalvaardig genoeg zijn om de vragen te begrijpen en in te vullen. De vragenlijst werd talig getest bij leerlingen uit het lager onderwijs en diverse studierichtingen in de eerste graad van het secundair onderwijs. Er is daarnaast ook voorleessoftware in de vragenlijst voorzien zodat ook jongere leerlingen of leerlingen die talig wat meer ondersteuning nodig hebben, kunnen deelnemen. Als je specifieke vragen hebt over de doelgroep van jouw school, neem dan zeker contact met ons op.